قم|تعداد مشترکان برق به 540 هزار مشترک رسید

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم با بیان اینکه تعداد مشترکین شرکت توزیع برق استان قم 540 هزار مشترک است، گفت: این شرکت برق استان قم به دنبال افزایش تولید برق از طریق سلول‌های خورشیدی است.

ادامه مطلب

view:44 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش