قطع عضو کودک 4 روزه بخاطر اشتباه پرستار! پاهای بچه با سشوار پختند فیلم تلخ

رکنا: پرستاری که با بی احتیاطی اش کودکی را قطع عضو کرد دادگاهی شد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: تی نیوز - 3 ماه پیش