قطع برق حین تلاش ترامپ برای ماست مالی کردن اظهاراتش درباره روسیه فیلم

وقتی ترامپ در حال سرپوش گذاشتن درباره اظهاراتش درباره روسیه بود برق قطع شد.

ادامه مطلب

view:48 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش