قطعی های برق در ده سال اخیر سابقه نداشته است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: قطعی‌های برنامه‌ریزی شده برای اولین بار در 10 سال اخیر در کشور رخ داده است.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش