قصه‌ی غصه‌ی خاله کبری تصاویر

تا حالا مشهد رفتی؟ یعنی حرم امام رضا (ع) رفتی؟ برای فاطمه دعا کن. می‌گن تو سرش یه غده داره...

ادامه مطلب

view:88 منبع: آفتاب - 1 سال پیش