قرار منع تعقیب و کیفرخواست برای برخی از متهمان تخلفات انتخاباتی

دادستان کل کشور از صدور قرار منع تعقیب برای برخی از متهمان پرونده تخلفاتی انتخاباتی خبر داد و گفت: برای عده‌‌ای از متهمان نیز کیفرخواست صادره شده و به دادگاه ارسال می‌‌شود.

ادامه مطلب

view:65 منبع: فرارو - 1 سال پیش