قرار بازداشت 346 نظامی ترکیه صادر شد

آنکاراـ ایرناـ روزنامه استار چاپ ترکیه اعلام کرد که دادستان کل استانبول و ازمیر قرار بازداشت 346 نظامی این کشور از جمله یک ژنرال بازنشسته و 10 سرهنگ ارتش این کشور را صادر کرده است.

ادامه مطلب

view:22 منبع: ایرنا - 3 ماه پیش