قرار بازداشت وزیر صهیونیست متهم به جاسوسی تمدید شد

دادگاهی در فلسطین اشغالی، مدت زمان بازداشت وزیر پیشین انرژی رژیم صهیونیستی متهم به جاسوسی برای ایران را تمدید کرد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: ویستا - 4 ماه پیش