قرار است با دستور وزارت بهداشت یک مساوی دو یا حتی چند شود!

تصمیمی برای کاهش هزینه ها در بخشی که با زندگی افراد و از آن مهم تر، هزینه هایی که به فرد و کشور تحمیل می شود، ارتباط تنگاتنگی دارد. چیزی شبیه اختراع دوباره چرخ که قرار است به صرفه جویی مقداری ارز و ریال منجر شود، - منبع خبر: تابناک دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:25 منبع: قطره - 5 ماه پیش