قرارگرفتن دانشکده علوم پزشکی آبادان در زمره دانشگاه‌های بین‌المللی

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: دانشکده علوم پزشکی آبادان در زمره دانشگاه‌های بین‌المللی قرار گرفت.

ادامه مطلب

view:43 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش