قرارداد خرید ۱۰۰ هواپیمای ایرباس نهایی شد

مدیرعامل هواپیمابیی جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد نهایی خرید ۱۰۰ فروند هواپیما با شرکت بوئینگ خبر داد و گفت:‌ ۱۵ تا ۲۰ درصد منابع مالی این خرید توسط هما و طی ۱۰ سال بازپرداخت می‌شود.

ادامه مطلب

view:175 منبع: 55 آنلاین - 1 سال پیش