قرائت دعای فرج در یکی از مدارس برزیل فیلم

دانش آموزان برزیلی، به خواندن دعای فرج به صورت دسته جمعی پرداختند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش