قدیمی ترین نان 14 هزارساله کشف شد

باقی مانده های دانه های نشاسته که در یک اجاق سنگی در اردن کشف شده مربوط به ۱۴ هزار سال قبل است، اما بررسی های تکمیلی نشان می دهد خود این اجاق ۳۰ هزار سال قدمت دارد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: تیتر 1 - 4 ماه پیش