قدردانی رییس پلیس پایتخت از پلیس وظیفه شناس

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت با اهدای لوح تقدیر و پاداش نقدی از ستوان سوم عیسی رستمی جمعی کلانتری ۱۲۸ تهران نو قدردانی کرد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش