قدردانی از مجاهدات‌ سرلشکر سلیمانی جایزه منفورترین چهره جهان به ترامپ رسید

ششمین جایزه بین‌المللی باروت خیس که نشان‌دهنده منفورترین چهره در جهان است، پس از شمارش آرای مردمی، بار دیگر (همچون سال قبل) به ترامپ رئیس‌جمهور امریکا تعلق گرفت.

ادامه مطلب

view:20 منبع: تیتر 1 - 4 ماه پیش