قدرت‌های بزرگ به اقتدار جمهوری اسلامی اعتراف کرده‌اند آمریکا اسیر مقاومت ایران شده است

معاون امور بین‌الملل ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مقاومت مردم ایران دشمن را عاصی کرده است، گفت: آمریکا در 40 سال گذشته 40 نوع ترفند علیه ما پیاده کرده، اما با این وجود جمهوری اسلامی هر روز قدرتمندتر شده است.

ادامه مطلب

view:42 منبع: فارس - 8 ماه پیش