قبل از استخدام در گوگل باید به این سوال ها پاسخ دهید

آقای پیر گاتیر، یکی از هزاران مهندس کامپیوتری است که آرزوی استخدام در شرکت گوگل را در سر می پرورانند. با این حال، همه ما به خوبی می دانیم که ورود به این شرکت به هیچ وجه آسان نیست. تجربه آقای گاتیر نیز…

ادامه مطلب

view:78 منبع: ویستا - 1 سال پیش