قبر رایگان شد! جزئیات

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با تاکید بر اینکه هر یک از شهروندان تهرانی در بهشت زهرا یک طبقه قبر به صورت رایگان دریافت می‌کنند توضیحاتی را درخصوص قیمت قبر ارائه داد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش