قاضی مقیسه: متهمان نفتی با 1.2 میلیارد یورو از بیت المال برای خود هواپیما و کشتی خریدند

پنجمین دادگاه 2متهم نفتی در شعبه 5دادگاه کیفری به منظور رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت نفت برگزار شد.

ادامه مطلب

view:63 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش