قاری اهل نیشابور جایگزین احمد ابوالقاسمی در کاروان نور شد

پیش از این در فهرست ۲۰ نفره کاروان نور احمد ابوالقاسمی به عنوان سرپرست کاروان انتخاب و معرفی شده بود

ادامه مطلب

view:20 منبع: پارس - 4 ماه پیش