قاتل وحید مرادی کیست؟ عکس

قاتل وحید مرادی سالهای پیش نیز مرتکب دو قتل شده بود.

ادامه مطلب

view:17 منبع: تی نیوز - 4 ماه پیش