قاتل نجات‌یافته دوباره آدم کشت

مردی که با پرداخت دیه از کابوس اعدام نجات پیدا کرده بود، سه سال پس از آزادی مرتکب قتل دوم شد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: شفاف نیوز - 3 ماه پیش