قاتل بنیتا در آخرین تحقیق ؛ به کلانتری خاتون آباد رها شدن ماشین و بچه را گفته بود اما ...

رکنا: یکی از متهمان قتل بنیتا هشت ماهه مدعی است شب حادثه ماجرای سرقت خودرو همراه با نوزاد هشت ماهه را به کلانتری خاتون آباد خبر داده، اما پلیس به حرفش توجه نکرده است.

ادامه مطلب

view:54 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش