قاب موبایلی که یک "پهپاد سلفی" است تصاویر

با یک گارد موبایل آشنا شوید که به پرواز درمی‌آید و از شما سلفی می‌گیرد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: آفتاب - 7 ماه پیش