قاب موبایلی که یک "پهپاد سلفی" است تصاویر

با یک گارد موبایل آشنا شوید که به پرواز درمی‌آید و از شما سلفی می‌گیرد.

ادامه مطلب

view:62 منبع: آفتاب - 9 ماه پیش