قائم مقام حزب اعتماد ملی شدم مصاحبه مطبوعاتی برگزار خواهم کرد

عضو حزب اعتماد ملی از تشکیل جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خبر داد و به تشریح تصمیمات این جلسه پرداخت.

ادامه مطلب

view:20 منبع: ایلنا - 5 ماه پیش