فیلم پوشش عجیب تحلیلگر اردنی روی آنتن الجزیره!

در این ویدئو "مجید عصفور" تحلیلگر سیاسی اردنی هنگام گفت وگوی اینترنتی با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر پوشش کامل به تن ندارد.هنگام پخش این گفت وگو از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر ابتدا به نظر می رسید عصفور لباس رسمی کامل به تن دارد اما تصویری از داخل منزل وی نشان داد که او تنها نیمی از لباس هایش را پوشیده و شلوار به تن ندارد!

ادامه مطلب

view:94 منبع: انتخاب - 1 سال پیش