فیلم لحظه له شدن خودروی سواری زیر کامیون

یک دستگاه کامیون هنگام تغییر مسیر، واژگون شد و یک خودروی سواری را له کرد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش