فیلم | چالش باران شدید برای چینی ها

بارش شدید باران در چین چند روزی است مردم این کشور را به دردسر انداخته است.مردم چین چند روزی است با چالش بارش شدید باران روبه رو هستند و این بارش ها باعث پدید آمدن سیل شده و زندگی بسیاری از مردم این کشور…

ادامه مطلب

view:39 منبع: ویستا - 5 ماه پیش