فیلم | از صدور قطعنامه برای چرخش یک سانتریفیوژ تا سکوت در برابر قتل عام

روایتی از مظلومیت مردم کردستان و دوگانه های غرب در باب حقوق بشر...

ادامه مطلب

view:7 منبع: ویستا - 1 ماه پیش