فیلم: عبور ماشین از گردبادی که همه چیز را بلعیده بود

تصاویری از خانواده ای که با ماشین از دل گردباد عبور می کنند را در این ویدئو مشاهده کنید.

ادامه مطلب

view:17 منبع: فردا - 4 ماه پیش