فیلم: توقف ماشین بدون راننده با تصادف ساختگی

تصاویری از تلاش پلیس برای نگه داشتن شورولت بدون راننده با ترمز کردن جلوی ماشین را در این ویدئو مشاهده کنید.

ادامه مطلب

view:15 منبع: فردا - 5 ماه پیش