فکر و فرهنگ انقلابی را در فضای مجازی روز به روز پررنگ تر کنید

توصیه آیت الله نوری همدانی به پیشکسوتان ایثار و شهادت:آیت الله حسین نوری همدانی از همه مردم به خصوص پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت خواست که روز به روز در مسیر پررنگ تر کردن فکر و فرهنگ انقلابی در فضای مجازی بکوشند.

ادامه مطلب

view:174 منبع: قم فردا - 2 سال پیش