فوری برخورد ناوشکن جنگی ایران با موج شکن بندر انزلی عکس

بزرگترین کشتی جنگی ایران در دریای خزر دچار حادثه شد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: تی نیوز - 3 ماه پیش