فوری برخورد ناوشکن جنگی ایران با موج شکن بندر انزلی عکس

بزرگترین کشتی جنگی ایران در دریای خزر دچار حادثه شد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: تی نیوز - 1 هفته پیش