فورسبرگ: ما يک تيم فوق العاده هستيم صعود سوئد به مرحله يک چهارم روياي ما بود که محقق شد

خبرگزاري آريا - بهترين بازيکن ديدار سوئد با سوئيس گفت:من از اين نتيجه شگفت زده نيستم چون ما يک تيم فوق العاده هستيم.

ادامه مطلب

view:13 منبع: آریا - 4 ماه پیش