فوت سرپرست خانوار و طلاق؛ بیشترین دلایل مراجعه به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: 46.7درصد به علت فوت سرپرست خانوار، 25.7 درصد به علت طلاق،17.2درصد به علت ازکارافتادگی،3.4 درصد به علت بیماری و باقی به علت بد سرپرستی و معلولیت سرپرست تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

ادامه مطلب

view:39 منبع: فارس - 10 ماه پیش