فوتبال چقدر شانسی است؟

فوتبال ورزشی است که مستعد اتفاقات عجیب و غریبی است گل به خودی، لیزخوردن یک بازیکن یا به تیرخوردن توپ همه این اتفاقات به صورت روتین و معمول، حتی در بازی‌های زیبای فوتبال هم رخ می‌دهند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش