فواید شگفت انگیز عسل

هر زنبور عسل معمولی می‌تواند حدود ۱۳ تا ۴۵ کیلوگرم عسل در سال تولید کند. برای تولید هر نیم کیلوگرم عسل نیز یک کولونی از زنبورها باید شهد مورد نیاز را از حدود ۲ میلیون گل جمع‌آوری کنند.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش