فعالیت 664 ناظر ذبح شرعی دام در کشور

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور درهمایش ذبح شرعی کشتارگاهای استان کرمان با اعلام اینکه همه کشتارگاهای کشورناظرشرعی دارند گفت: این ناظران ازاول تا پایان مراحل کشتار نظارت کامل دارند.

ادامه مطلب

view:23 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش