فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام ۴۵ درصد کاهش یافته است عکس

براساس اعلام معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی فعالیت کاربران ایرانی در تلگرام ۴۵ درصد کاهش یافته است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: فارس - 4 ماه پیش