فعالیت مراکز با کیفیت دانشگاه علمی کاربردی در سطح بین المللی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراکز این دانشگاه که توانمندی لازم را داشته باشند در سطح بین المللی فعالیت می کنند.

ادامه مطلب

view:89 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش