فعالیت در سازمان‌های بین‌المللی عامل توسعه صلح پایدار است

رئیس اتحادیه احزاب آسیایی گفت: فعالیت در سازمان‌های مختلف بین‌المللی برای گسترس صلح و توسعه پایدار در جهان تأثیرگذار است.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش