فضای مجازی عامل تضعیف فرهنگ گفت‌وگو در خانواده‌ها

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: فرهنگ گفت وگو در خانواده های ایرانی کمرنگ شده و با حضور فضای مجازی خاصیت خود را از دست داده که این مساله بسیار خطرناک و عامل گسست خانواده ها است.

ادامه مطلب

view:110 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش