فصلنامه علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه در ایستگاه 59

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، فصلنامه علمی پژوهشی «علوم غذایی و تغذیه» در شانزدهمین سال فعالیت، موفق به چاپ پنجاه‌ و نهمین شماره خود به مدیر مسئولی مهرداد قوامی و سردبیری مریم قراچورلو شد. محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و سایر دانشگاه‌های کشور از سال 1382 تاکنون ۵۹۰ مقاله در شماره‌های مختلف این فصلنامه علمی پژوهشی به چاپ رسانده‌اند. اعضای هیأت تحریریه این مجله متشکل از سید ضیاءالدین مظهری، مریم میزانی، مجید عمیدپور، بابک غیاثی طرزی، هوشنگ نیکوپور، وحید تقی‌خانی، سیدمهدی سیدین اردبیلی، پیمان مهستی شتربانی، سید محمدعلی موسویان، سیروس قطبی، حسین بهمنیار، مهناز مظاهری اسدی، مهرداد قوامی و مریم قراچورلو هستند. ۲۰ درصد از نویسندگان اصلی مقالات منتشر شده در شماره اخیر مجله «علوم غذایی و تغذیه» مربوط به محققان واحد علوم و تحقیقات، ۶۰ درصد آنها مربوط به استادان و دانشجویان سایر واحدهای دانشگاه آزاد و ۲۰ درصد نیز مربوط به محققان دانشگاه‌های دولتی است. در بررسی مقاله‌های پنجاه‌ و نهمین شماره این مجله مشخص شد که ۶۰ درصد از نویسندگان اصلی مقالات این شماره را دانشجویان و ۴۰ درصد را استادان تشکیل می‌دهند. مجله «علوم غذایی و تغذیه» از سال ۸۶ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز هست. این مجله از سال ۸۹ حائز رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شده است. ضریب تأثیر این مجله در سال ۹۴ برابر با ۰.۰۵ بوده است و میانگین ضریب تأثیر مجله در رشته در سال ۹۴ معادل ۰.۱۱۳ و همچنین میانگین ضریب تاثیر مجله در موضوع اصلی در سال ۹۴ معادل ۰.۱۱۸ بوده است.

ادامه مطلب

view:10 منبع: آنا - 5 ماه پیش