فشارها بر ایران افزایش می‌یابد

«مقامات ارشد آمریکایی بر این نظرند که ایران روح توافق هسته ای را نقض کرده و قصد دارند اقدامات تحریمی علیه این کشور را شدت بخشند».

ادامه مطلب

view:53 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش