فریدون مجلسی: آمریکا نیازی ندارد از برجام خارج شود

قطعنامه ای که رئیس جمهور در استانبول امضا کرده بهترین روش مقابله ما با آنها است. باید با مسائل احساسی با عقلانیت رو به رو شد؛ اگر هم با کشوری مخالفت دارد، آن را به صورت دسته جمعی و در قالب حمایت از کسانی…

ادامه مطلب

view:23 منبع: ویستا - 9 ماه پیش