فروپاشی توافق هسته‌ای به معنای ایجاد بحرانی جدید در منطقه است آمریکا بخش‌هایی از برجام را نقض کرده است

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 هفته پیش