فروش 10 میلیارد ریالی دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان یزد

دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان یزد 10 میلیارد ریال فروش داشت.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش