فروش 10 میلیارد ریالی دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان یزد

دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان یزد 10 میلیارد ریال فروش داشت.

ادامه مطلب

view:55 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش