فروش تخم مرغ در استان سمنان آغاز شد

سرپرست سازمان تعاون روستایی استان سمنان گفت : توزیع و فروش 14 تن تخم مرغ در این استان آغاز شد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش