فرودگاه امام‌ (ره) از منظر گردشگری

نگاهی به آمار ورودی گردشگران به فرودگاه‌های بین‌المللی کشور نشان می‌دهد فرودگاه امام پیشتاز جذب گردشگران بین‌المللی در کشوربوده است.

ادامه مطلب

view:131 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش