فرهنگ شهادت‌طلبی، عصبانیت دشمنان را به اوج رسانده است

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین گفت: فرهنگ شهادت‌طلبی و مقاومت در رزمندگان ایران عصبانیت مشرکان، مستکبران و دشمنان را به اوج خود رسانده است.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش